hur går vassröjning till?

Vi erbjuder dig klippning och röjning av vass och annan vattenvegetation - både i vatten och på land. Vi vassröjer med vårt verktygsbärande amfibiefordon i vatten och på land och med vår kompaktlastare med banddrift på land.

Med hjälp av olika klippaggregat (saxar) som har upp till 4 meters klippbredd, kan vi under en dags arbete och optimala förhållanden klippa vass motsvarande en yta av en fotbollsplan.
Styrförmågan och den fina manövereringen gör att mindre ytor kan klippas precist. Båda maskinerna har extremt lågt marktryck vilket gör att dem inte förstör och lämnar märken efter sig på t ex gräsmattor.

Efter vassklippningen sker uppsamling av vassen som klippts i vattnet. Det gör vi med hjälp av en kratta som även den kopplas till amfibiefordonet. Uppsamling av vass tar ungefär dubbelt så lång tid som klippningen.

Den uppsamlade vassen ska inte ligga kvar i vattnet eftersom den då ger näring och påskyndar växtligheten av den kvarvarande vassen. Vi samlar därför ihop vassen på land åt dig.

Vi rekommenderar att du klipper vassen två till tre gånger inom en tvåårsperiod, för att på så sätt lyckas mota bort vassen under flera år.

Om ni önskar så ordnar vi med bortforsling av vassen.

Vi har moderna och professionella fordon.

Läs mer om fordonen här >>
loading...

FRISKARE VATTEN med
borttagen vass

Vassklippning bidrar inte bara till en vackrare vardag och en härligare naturupplevelse utan även till en bättre miljö.

Genom att klippa vass ökar du syresättningen i vattnet och det bidrar till ett friskare och syrerikare vatten. Det uppskattas av alla djur som lever kring åar och vattendrag.

På grund av dagens övergödningar från jordbruket och människans sätt att leva får vi en kraftig övergödning i våra vattendrag och vattenväxterna får fäste och fart. Därför är vassklippning ett måste för att inte strandlinjen, åar m.m. ska växa igen.

Vassklippning ska göras med hänsyn till djur i området, vid häckningssäsong försöker man undvika att klippa där fåglar lever. Vid eventuellt upptäckande av häckning/ruvning undviker vi givetvis klippning runt och intill boet.